Uddannelseshjælp i Herning

Hvis du får uddannelseshjælp, mødes du med din rådgiver. På mødet laver I sammen en plan for, hvordan du kommer tilbage i uddannelse eller job.

Krav om 225 timer arbejde

Hvis du har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller  integrationsydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal du fremover arbejde mindst 225 timer om året.

Hvis du ikke opfylder dette, kan din ydelse blive sat ned. Hvis du er gift, kan den helt bortfalde.

Kun almindeligt ustøttet arbejde tæller med. Virksomhedspraktik og løntilskud tæller ikke med.

Hvad kan du selv gøre?

Med få timer arbejde om ugen kan du helt undgå at miste eller få nedsat din ydelse.

  • Brug jobnet.dk og sørg for, at dit CV er opdateret med al din erfaring og alle dine kompetencer.
  • Brug din familie, venner og bekendte i jagten på job og husk også dit netværk på de sociale medier.
  • Søg også tidsbegrænsede stillinger, da det kan føre til mere varig beskæftigelse.
  • Søg uopfordret. Mange job bliver ikke annonceret, og det viser motivation at banke på uden opfordring.

225 timers arbejde svarer cirka til:

  • 6-7 ugers arbejde med 37 timer om ugen
  • 26 ugers arbejde med 8-9 timer om ugen
  • 48 ugers arbejde med 4-5 timer om ugen