Ungeindsatsen

Ungeindsatsen er et tilbud målrettet unge mellem 18-25 år med særlige behov.

Om Ungeindsatsen 

Ungeindsatsen er en del af Ungevejledningen under Herning Kommune. Vi løser opgaver i tilknytning til uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. Ungevejledningen er opdelt i tre afsnit, hvor Ungeindsatsen indgår i driftsafsnittet Særligt Tilrettelagte Uddannelses- og Beskæftigelsestilbud.

Ungeindsatsen er et tilbud til dig, der har brug for støtte og vejledning til at komme i gang med job eller uddannelse.

Du får en fast ungevejleder, og sammen udarbejder I en plan for, hvordan Ungeindsatsen kan støtte dig i at vælge branche og måske uddannelse.

I planen indgår jævnlige samtaler med din vejleder samt praktikforløb inden for forskellige brancher - eventuelt kombineret med fitness, løb eller andre gruppeforløb i Ungevejledningen.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan praktik suppleres med erhvervelse af truckcertifikat, levnedsmiddelcertifikat, traktorkørekort mm.

Undervejs i forløbet gør du dig nogle vigtige erfaringer om egne ressourcer og udfordringer og bliver klar på, hvilken branche du gerne vil arbejde inden for med henblik på at blive så selvforsørgende som muligt.


Varighed

Aftales undervejs med din vejleder.

Hvor

Forløbet startes op hos Ungeindsatsen, Godsbanevej 1A, 7400 Herning.

Hvordan

Din sagsbehandler henviser dig til forløbet.

Du bliver indkaldt til en forsamtale, hvor vi sammen finder ud af, om Ungeindsatsen er det rette for dig.

 


Billede af håndværkerfaget

Kontaktinfo

Birgitte Omann Christensen
Leder
Mobil: 23665991
Send e-mail til uuvbc@herning.dk

Søren Lyhne
Leder - Ungevejen
Mobil: 22882331
Send e-mail til uuvsy@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.