Ungeindsatsen

Ungeindsatsen er et tilbud målrettet unge mellem 18-25 år med særlige behov.

Hvad er målet?

Undervejs i forløbet gør du dig nogle vigtige erfaringer om egne ressourcer og udfordringer og bliver klar på, hvilken branche du gerne vil arbejde inden for med henblik på at blive så selvforsørgende som muligt.