Har du symptomer på depression, angst eller stress

Vi hjælper dig til at få en bedre trivsel. Med bedre trivsel har du lettere ved at tage en uddannelse eller få et job.

IBBU er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år, som har symptomer på depression, angst eller stress.

Hvad sker der i IBBU?

  • Først får du en udredning. Du skal udfylde et elektronisk spørgeskema med en række forskellige spørgsmål. Du får et link til skemaet i din e-Boks. Du må gerne få hjælp til skemaet fra din uddannelsesrådgiver.  
  • Derefter bliver du indkaldt til en udredningssamtale i Ungevejen. Samtalen vil vare en times tid med pauser undervejs. Her kan du også stille spørgsmål.
  • Efter samtalen vil behandleren på baggrund af jeres samtale og de forskellige spørgeskemaer vurdere, om du HAR depression, angst eller stress. Derefter bliver du orienteret om det og får at vide, hvilken behandling du kan få. Til sidst laver behandleren et notat, hvor det kommer til at stå.
  • Hvis udredningen viser, at du har depression, angst eller stress, får du tilbud om at deltage i IBBU. Hvis du siger ja tak, skal du underskrive en samtykkeerklæring. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker at deltage i IBBU.
  • I IBBU får du BÅDE samtaler med din rådgiver i Ungevejledningen OG samtaler med din behandler. Behandlingen består typisk af mellem 7 til 11 samtaler med den samme behandler, som du talte med ved udredningen. I IBBU vil du også få fælles møder med din uddannelsesrådgiver og din behandler. Her vil I sammen fastlægge dit uddannelsesmål eller dit jobmål. I vil også aftale de næste skridt på vejen frem mod din uddannelse eller dit job. På møderne vil I sammen udfylde en fælles plan med dine mål og jeres aftaler til næste gang. Du får tilsendt en kopi af din plan til din e-Boks efter hvert fælles møde.

Logo IBBU

Kontaktinfo

Manja Tilly
Afsnitsleder Ungevejledningen
Mobil: 22432884
Send e-mail til uuvti@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.