Ungevejen

Ungevejledningens nye indgang til den sammenhængende ungeindsats

Ungevejen er døren ind

Hvis du ikke allerede er i kontakt med kommunen, men har behov for lidt hjælp til at komme videre, er Ungevejen, døren ind til Ungevejledningen og hele den samlede kommunale ungeindsats, på tværs af afdelingerne.

Den kommunale ungeindsats skal føre til, at flere unge opnår uddannelse og job.

Det skal ske ved, at kommunen sikrer en tidlig og koordineret indsats på tværs af de enheder i kommunen, som har med unge at gøre, ligesom der guides til den fantastiske hjælp og støtte, der ofte er at hente i f.eks. frivilligt socialt regi eller anden åben vejledning.

Den kommunale ungeindsats har rod i den politiske aftale om "Bedre veje til uddannelse og job". Af aftalen fremgår det, at pr. 1/8-2019 har kommunen, i samarbejde med den unge og forældre (for unge under 18 år) ansvar for, at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

I Herning Kommune er hele Uddannelsesvejledningen (UU) og Socialrådgivning & Aktiv Beskæftigelsesindsats for unge op til 25 år allerede samlet i Ungevejledningen på Godsbanevej 1a, 7400 Herning.