Samarbejdsaftale mellem skoler og UU

Det er formålet med aftalen at sikre kollektiv vejledning til alle elever og målrettet vejledning til ikke-uddannelsesparate unge.

Formålet er også, at eleven kan træffe valg af ungdomsuddannelse og senere erhverv på et oplyst grundlag.

Vejledningen foretages af en uddannelsesvejleder og bygger oven på undervisningen i faget Uddannelse og Job, som varetages af skolerne.

Samarbejdsaftalen kan rekvireres ved at kontakte Anni Ravn på mail uuvar@herning.dk