For dig, som er lærer i grundskolen

Uddannelsesparathed

Det er skolernes ansvar at vurdere, om eleverne i 8. klasse opfylder de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Uddannelse og job

Her kan du som underviser i emnet Uddannelse og Job finde en række undervisningsforløb, som kan bruges i din klasse.

Samarbejdsaftale mellem skoler og UU

Center for Børn og Læring (CBL) og Uddannelsesvejledningen (UUV) laver hvert år en aftale om samarbejdet.

Ungdomsuddannelser

Hvert år udgives der et hæfte, som beskriver alle ungdomsuddannelser.

Vejledningskatalog

Kataloget beskriver uddannelsesvejledningen i 7., 8., 9. og 10. klasse.

UnoUng - elevernes brobygningsforløb

I 8. klasse - introduktionskurser I 9. klasse - brobygning for ikke uddannelsesparate og nysgerrige elever I 10. klasse - brobygning, som er obligatorisk for alle