Vejledningskatalog

Målet med uddannelsesvejledning er,

  • at færre falder fra/vælger om i uddannelserne
  • at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Vi har derfor særlig fokus på unge, som har brug for støtte.

I Vejledningskataloget finder du en beskrivelse af hver vejledningsaktivitet og det er også beskrevet, hvad der er skolens, forældrenes, elevens eller UUs opgave.

Du kan få Vejledningskataloget ved skolens UU-vejleder eller du kan sende en mail - se kontaktboksen.

 

Kontaktboks

Heidi Rosendahl Pinnerup
Uddannelsesvejleder 

Tlf.:24 45 71 09

Mail:uuvhr@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.