ErhvervsGrund-Uddannelse - EGU

Er du motiveret for at få en uddannelse, men ikke umiddelbart er klar til den ordinære vej via grundforløb, kan EGU være noget for dig.

EGU er en 2-årig erhvervsgrunduddannelse. Den består af ca. 70 ugers praktik i en virksomhed og cirka 34 ugers skole.

Skoleperiodernes indhold aftales mellem virksomheden, EGU-vejlederen og den unge og kan fx være:

  • Faglige grundkurser (dele af grundforløb på teknisk skole)
  • Særligt tilrettelagt dansk- og matematikundervisning
  • AMU-kurser
  • Kurser rettet mod ordblinde

Alle EGU-forløb er individuelt tilrettelagt og målrettet den enkelte elev.

Ungevejledningen i Herning Kommune står for EGU-uddannelsen, mens FGU Midt-Vest står for vejledningen under forløbet.

Billede af håndværkerfaget

Kontaktinfo

Jens Østergaard Poulsen
Job- og virksomhedskonsulent, EGU
Tlf.: 20763579
Send e-mail til uuvje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.