ErhvervsGrund-Uddannelse - EGU

Hvis du er motiveret for at få en uddannelse, kan en EGU godt være noget for dig.

EGU er en erhvervsgrunduddannelse. Den består af både skole- og praktikperioder.

Det er FGU, der har ansvaret for EGU-uddannelsen i vores kommune.

Kontakt EGU vejlederene på FGU-Midt Vest,tlf.nr.: 97 26 70 11

Undervisningen kan være:

  • Faglige grundkurser (dele af grundforløb på teknisk skole).
  • Særligt tilrettelagt dansk- og matematikundervisning.
  • AMU-kurser.
  • Kurser rettet mod ordblinde.
Billede af håndværkerfaget

Kontaktinfo

Heidi Rosendahl Pinnerup
UU-konsulent
Mobil: 24457109
Send e-mail til uuvhr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.