ErhvervsGrund-Uddannelse - EGU

Hvis du er motiveret for at få en uddannelse, kan en EGU godt være noget for dig.

EGU er en erhvervsgrunduddannelse. Den består af både skole- og praktikperioder.

Det er Herning Produktionsskole, der har ansvaret for EGU-uddannelsen i vores kommune.

Kontakt EGU vejlederene på:
Jimmi Olesen: 53729205
Jann Guldhammer: 53729212

Undervisningen kan være:

  • Faglige grundkurser (dele af grundforløb på teknisk skole).
  • Særligt tilrettelagt dansk- og matematikundervisning.
  • AMU-kurser.
  • Kurser rettet mod ordblinde.
Billede af håndværkerfaget