Erhvervsgrund-uddannelse - Egu

Er du motiveret for at få en uddannelse, men ikke umiddelbart er klar til den ordinære vej via grundforløb, kan egu være noget for dig.

Egu er en 2-årig erhvervsgrunduddannelse. Den består af ca. 70 ugers praktik i en virksomhed og cirka 34 ugers skole.

Skoleperiodernes indhold aftales mellem virksomheden, egu-vejlederen og den unge og kan fx være:

  • Faglige grundkurser (dele af grundforløb på teknisk skole)
  • Særligt tilrettelagt dansk- og matematikundervisning
  • AMU-kurser
  • Kurser rettet mod ordblinde

Alle egu-forløb er individuelt tilrettelagt og målrettet den enkelte elev.

Ungevejledningen i Herning Kommune står for egu-uddannelsen, mens FGU Midt-Vest står for vejledningen under forløbet.

Billede af håndværkerfaget

Kontaktinfo

Karen Andersen
Job- & virksomhedskonsulent for unge u. 18 år
Tlf.: 21265181
Mobil: 21265181
Send e-mail til uuvka@herning.dk

Hanne Jeppesen
Koordinator Ungeindsatsen
Mobil: 20870353
Send e-mail til uuvhj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.