Ung under 18 år

Pligt til uddannelse

Hvis du er mellem 15 og 17 år, er du forpligtet til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en ungdomsuddannelse jfr. din uddannelsesplan.

Erhvervsgrunduddannelse - EGU

Egu er en 2-årig erhvervsgrunduddannelse. Den består af ca. 70 ugers praktik i en virksomhed og cirka 34 ugers skole.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU

Formålet med uddannelsen er at give dig nogle personlige, sociale og faglige færdigheder.

Ung på vej

Ung på vej - dit næste skridt mod uddannelse og job. Det er et tilbud til dig, som har brug for at finde fodfæste og retning i dit uddannelses- og arbejdsliv.