Erhvervsgrunduddannelse - EGU

Skoleperiodernes indhold aftales mellem virksomheden, egu-vejlederen og den unge og kan fx være:

  • Faglige grundkurser (dele af grundforløb på teknisk skole)
  • Særligt tilrettelagt dansk- og matematikundervisning
  • AMU-kurser
  • Kurser rettet mod ordblinde

Alle egu-forløb er individuelt tilrettelagt og målrettet den enkelte elev.

Ungevejledningen i Herning Kommune står for egu-uddannelsen, mens FGU Midt-Vest står for vejledningen under forløbet.