Ung på vej

Du får tilbud om hurtig og helhedsorienteret hjælp, hvis du er droppet ud af uddannelse eller job, - eller er i risiko for at gøre det. Måske har du endnu ikke valgt din vej.

Luk alle
Åben alle

Hvad er Ung på vej?

Ung på vej er et tilbud til dig, som har brug for at finde fodfæste og retning i
dit uddannelses- og arbejdsliv.

Du får tilbud om hurtig og helhedsorienteret hjælp, hvis du er droppet ud af
uddannelse eller job,- eller er i risiko for at gøre det. Måske har du endnu
ikke har valgt din vej.

Ung på vej er et styrket vejledningsforløb for dig, der er mellem 15-18 år.

Vi kan hjælpe dig i uddannelse og job med en bred vifte af tilbud.

Forløbet varer indtil, du er i uddannelse eller job. Vi har mulighed for at
støtte dig, frem til du fylder 19 år.

Hvem kan være med og hvad kommer der til at ske?

Ung på vej er et tilbud, der supplerer den almindelige uddannelsesvejledning, og er for dig, der

  • er mellem 15 og 18 år
  • har personlige og/eller sociale udfordringer
  • som udgangspunkt opfyldt din undervisningspligt, dvs. du er gået ud af skolen, 10. klasse måske på en efterskole
  • måske er droppet ud af uddannelse eller i risiko for at gøre det.
  • kan følge den plan, som vi laver sammen i min. 18 timer og på sigt 37 timer om ugen.

Når du starter i forløbet mødes vi med dig og dine forældre og taler om:

  • Det, der er nemt for dig.
  • Det, der er vanskeligt for dig.
  • Hvilken forandring der skal ske for, at du kan færdiggøre en uddannelse eller kan få et job.

Du får en mentor, som du mødes med en til flere gange ugentligt. I samarbejder om, at du når dine mål.

Hvordan kommer du med?

Hvis du vil høre mere om Ung på vej og mulighederne for at komme med, skal du henvende dig til din UU-vejleder eller ringe til os på 96 28 75 30.