Ungevejen

Hvor skal jeg møde?

Ungevejen er Ungevejledningens indgang og vi er klar til at modtage dig på Lillelundvej 29.

Ungevejen er døren ind

Hvis du ikke allerede er i kontakt med kommunen, men har behov for lidt hjælp til at komme videre, er Ungevejen døren ind til Ungevejledningen og hele den samlede kommunale ungeindsats, på tværs af afdelingerne.

Mål for den kommunale ungeindsats

Det klare mål for den kommunale ungeindsats er at gøre alle unge parate til uddannelse eller job.

Uddannelseshjælp i Herning

Hvis du får uddannelseshjælp, mødes du med din rådgiver. På mødet laver I sammen en plan for, hvordan du kommer tilbage i uddannelse eller job.

Hvordan bliver jeg optaget på FGU?

For at blive optaget på den forberedende grunduddannelse, skal du have lavet en uddannelsesplan og en målgruppevurdering sammen med din uddannelsesvejleder.