Ungevejen er døren ind

Den kommunale ungeindsats skal føre til, at flere unge opnår uddannelse og job.

Det skal ske ved, at kommunen sikrer en tidlig og koordineret indsats på tværs af de enheder i kommunen, som har med unge at gøre, ligesom der guides til den fantastiske hjælp og støtte, der ofte er at hente i f.eks. frivilligt socialt regi eller anden åben vejledning.

Den kommunale ungeindsats har rod i den politiske aftale om "Bedre veje til uddannelse og job". Af aftalen fremgår det, at pr. 1/8-2019 har kommunen, i samarbejde med den unge og forældre (for unge under 18 år) ansvar for, at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

I Herning Kommune er hele Uddannelsesvejledningen og Socialrådgivning & Aktiv Beskæftigelsesindsats for unge op til 25 år allerede samlet i Ungevejledningen på Godsbanevej 1a og på Lillelundvej 29, 7400 Herning.

Kontaktboks

Majbrit Lambæk
Leder af Ungevejen

Mobil: 30360683

Mail: uuvmv@herning.dk

Ungevejen
Lillelundvej 29

7400 Herning

Tlf.: 96287530
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.